Akustik

En frisk arbetsplats har mätbara effekter så som minskad stress och lägre sjukfrånvaro. Götessons jobbar med inriktning för 3 element: ljud, ljus & luft.  Vad det gäller ljudet så har vi idag ett samhälle som skapar mer ljud och buller omkring oss. Om vi tar kontoret som exempel så jobbar de flesta mycket mer i öppna ytor idag, detta medför högre krav och behov av en bra ljudmiljö. Inredningstrenden i alla publika miljöer med hårda material & öppnare planlösningar ger oss nya utmaningar att skapa en bra akustik. Götessons förvärvade Akustikmiljö i Falkenberg AB den 1: a september 2015 med syftet att kunna erbjuda våra kunder en bredare kompetens och optimalt resultat för en bra ljudmiljö.

Vi ser idag också en tydlig medvetenhet inte bara inom kontorsmiljön, utan i stort sett alla publika miljöer. White Guide ställer t.ex. idag krav på en bra ljudmiljö i de restauranger de premierar. Det finns oftast också tydliga kopplingar rent ekonomiskt, gästerna vill kunna samtala med varandra när man äter, om det inte funkar väljer kunden helt enkelt andra restauranger. Tillsammans med Akustikmiljö har vi under många år samlat på oss en förståelse och kunskap kring problemen och lösningarna. Dels genom alla de projekt vi dagligen är inblandade i men också genom nära och täta samarbeten med akustiker och inredningsarkitekter.

När vi utvecklar våra produkter och akustiklösningar är det förutom den akustiska aspekten även miljöfokus, flexibilitet i form och format och möjlighet att integrera och stärka övrig inredning som är viktiga faktorer för att skapa ”Ett Bättre och Snyggare Ljud”

Vi testar alla våra produkter enligt Svensk Standard SS 25269.

Vill du på ett lätt sätt se nyttan med de olika produkterna klicka här 

 

Vill du ha hjälp att beräkna akustiknivån i ett rum och få hjälp med att åtgärda detta till en acceptabel ljudnivå?
Spara ner den här PDF:en, fyll i och skicka in den till oss.

Vill du ha rådgivning och åtgärdsförslag klicka här