BIM-objekt

BIMobjects är världens största digitala content management-system för BIM-objekt och spelar en viktig roll i arkitekters dagliga arbete. Ett BIM-objekt kan beskrivas som en digital kopia av en tillverkad produkt och kan placeras i ritningsmiljöer i designprocessen. 

Ett urval av våra produkter, såsom The Hut Collection, The Rising, Peak Design Booth, The Lightning, Office Ballz, Office Nap, ZAP Monitorarm, Nivå, Honey och en blandning växter finns nu som BIM-objekt. Närvaron innebär att arkitekter och ingenjörer globalt har tillgång till Götessons produkter i den första fasen av inredningen i nya projekt. 

Klicka på produkterna nedan för att ladda ner önskad produkt som BIM-objekt.

Half A Hut Sofa

Half A Hut With Front Screens

Half A Hut

Half A Hut With Door

The Hut With Door

The Hut

The Hut With Front Screens

The Hut Sofa

Peak Design

The Rising

Office Nap

Office Ballz

Honey

Nivå

ZAP Monitor Arm

ZAP Twin

Bambu

Areca Palm

Oil Drum

Plant Pot

The Lightning