Rum för avskildhet med The Hut

Caruna Finland

Caruna är ett modernt elöverföringsbolag med över 100 års erfarenhet, som dessutom är det största på den finska marknaden. Med ansvar för över 650 000 företags- och privatkunders elöverföring, samt med ett elnät som sträcker sig över 79 000 kilometer, är en god och effektiv arbetsmiljö enormt viktigt – likväl som att det finns rum för vila och återhämtning.

Man har låtit förse Carunas kombinerade matsal och uppehållsrum med flera exemplar av ljudabsorbenten The Hut: ett litet hus inspirerat av de klassiska Monopol-pjäserna, som direkt skapar den eftertraktade känslan av ett rum-i-rummet. Här skapas en fristad: en plats för lugna samtal eller enskilt arbete – möjligheterna är oändliga.