NYTT KONTOR OCH NYTT ARBETSSÄTT FÖR PLATZER

PLATZER FASTIGHETER

Platzers nya huvudkontor är en verksamhetsbaserad arbetsplats som understödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Här finns en stor mängd av arbetsplatstyper, tempon och ljudbilder där man är fri att finna den plats som passar projektet eller individen bäst just idag. Platzers nya huvudkontor skall välkomna såväl den anställda som
besökaren med öppna armar.