Österrikes ledande el- och elektronikhandlare

MediaMarkt Saturn

Med varumärken som MediaMarkt och Saturn är MediaMarkt Saturn Österrikes ledande el- och elektronikhandlare och leverantör av många kompletterande tjänster. Den tydliga strukturen av rymd, akustik och skapandet av en attraktiv atmosfär har utgjort det centrala temat vid planering och design.
Projektets huvudsakliga önskemål var att minimera nackdelarna med ett stort kontor och att utnyttja fördelarna optimalt. Därför har stort värde lagts på olika utgångar och rekreationsområden samt zoner för informell kommunikation. Akustiken prioriterades på hela kontoret och implementerades perfekt med LOD akustiska lameller. Det var viktigt att skapa rätt nivå av interaktion och avskärmning i det öppna utrymmet. På Saturnkontor skapas balans mellan integritet och transparens.