Pilotprojekt ledde till stor-order

Xing

XING inredde först ett pilotprojekt på 150 arbetsplatser med Götessons produkter 2016. Efter utvärdering inreddes 2600 kvadratmeter med Götessons produkter i Hamburg på Xing: s huvudkontor. Dotterbolaget Kununu i Wien använde sig också av samma lösning och arkitektbyrå.

Arkitektbyrå: Hungenberg Sieber GmbH. Xing´s huvudinriktning är e-rekrytering och sociala medier. Med mer än 12 miljoner medlemmar inom det tysktalande området är XING nummer ett bland affärsnätverk.