Separera arbetsytor med Screenit A30 Ovan Bord

Sanofi Paris

Sanofi är ett globalt företag inom biovetenskap med huvudkontor beläget i Paris, Frankrike. Företagets anställda är dedikerade till att utveckla och förbättra människors hälsotillstånd, genom att kontinuerligt forska inom och utveckla medicin för bland annat ovanliga sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

På huvudkontoret i Paris arbetar man i öppet kontorslandskap, för att enkelt fatta snabba beslut och ha en god översikt över organisationen. Att klimatet ändå är lugnt och skapar effektivitet är av största vikt. Sanofi har därför låtit installera Screenit A30 Ovan bord samt Screenit A30 Bordsskärm. Den förstnämnda kan monteras genom exempelvis klämfäste, eller genom att enkelt ställa skärmen på bordet.