Nova från Svensson

Färgkod: 770 (7788)

Färgkod: 771 (6865)

Färgkod: 772 (6790)

Färgkod: 773 (4945)

Färgkod: 774 (4844)

Färgkod: 775 (6650)

Komposition 100% Trevira CS
Ljusäkthet 5-7 (ISO 105-B02)
Miljöcertifikat EcoLabel; Oeko-tex
Gnidhärdighet Våt: 3 Torr: 4 (ISO 105-X12)
Flamsäkerhet BS 5867: Part 2, Type B DIN 4102-1 class B1 IMO FTP Code Part 7 EN 13773 klass 1